Ortodontist (Ortodonti Uzmanı)

Ortodontist – Ortodonti Uzmanı

Ortodontist, diş ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış diş hekimidir. Ortodontist olmak için önce beş sene süren diş hekimliği fakültesini bitirmek sonra da dört yıl veya daha uzun sürebilen bir uzmanlık/doktora programını tamamlamak gerekir. Bu eğitim sırasında ortodontist, diş hareketini kontrol etmek için ve yüz gelişimini yönlendirmek için gerekli bilgileri öğrenir. Sadece bu uzmanlık/doktora eğitimini başarı ile tamamlamış olan diş hekimleri, ortodontist unvanını kullanabilirler.

Ortodontist; ortodonti dalında en az dört senelik uzmanlık veya doktora programlarından birini bitirmelidir. Diş hekimliğinin bir uzmanlık dalı olan ortodonti, diş, çene ve yüz kompleksini normal yapı ve gelişim, anomaliler ve anomalilerin tedavisi yönünden ele alan bilim dalıdır. Halk dilinde ‘tel tedavisi’ olarak da belirtilen ortodonti, Latince’ de düz anlamına gelen “ortos” ve diş anlamına gelen “dontos” kelimelerinden köken alan bir kelimedir.

Günümüzde, Türkiye’de uygulanan ortodontik tedavi kalitesi gelişmiş birçok ülkede uygulanan tedavilerle kıyaslanabilecek boyuttadır ve gelişen malzemelerin de katkılarıyla her geçen gün hızla yükselmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre tüm dünyada koruyucu diş hekimliğinin önem kazanması daha bilinçli bir kitle yaratmış ve diş çürüğü vakalarında gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak da kalıtım, gelişim yetersizlikleri, çeşitli yanlış alışkanlıklar (parmak emme, uzun süre yalancı meme ve biberon kullanma, dudak ısırma) gibi faktörler sebebiyle oluşan rahatsızlıklar sonucu ortodontiye duyulan ilgi de artmıştır.

Çapraşık dişlerle ağız hijyeni sağlamak daha güçtür ve bu yüzden dişeti rahatsızlıkları ve çürükler daha kolay oluşur. Ayrıca çapraşıklıkta ve eklem ilişkisi bozuk olduğunda çiğneme tam yapılamaz sindirim sisteminde bir takım problemler başlar. Alt ve üst dişlerin birbiriyle tam uyumlu olmadığı durumlarda, çene eklemine veya tek bir dişe fazla yük gelerek ağrılı ve tedavisi zor problemlere yol açabilir. Bu sebeple, ortodontinin amacı, ortodontik problemin meydana gelmesini önlemek, eğer meydana gelmiş ise bu problemi çözmek, iyi bir fonksiyon, iyi bir estetik ve erişilen durumun kalıcı olmasını sağlamaktır.