Çene Ortopedisi

Ortodonti çeşitli nedenlere bağlı olarak diş dizilerinde oluşan bozuklukları, hareketli ve sabit düzenekler ile
düzelten;çene ortopedisi ise alt ve üst çenenin birbiri ile ya da yüz ile olan uyumsuzluklarını düzelten bir diş hekimliği dalıdır.Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sadece çocuklarda değil erişkinlerde de her iki tedaviyi uygulamak mümkündür.

Düzensiz diş dizileri, dönük dişler, yer darlığına bağlı olarak oluşan çapraşıklıklar, çeşitli sürme bozukluklarına
bağlı dişlerin olması gereken yer yerine başka bir konumda yerleşmesi gibi sorunları sabit düzenekler (braket ve tel takılarak) ya da daha hafif sorunlarda takılıp çıkartılan şeffaf plaklar ile düzeltmekmümkündür.Bu tedaviler, bir veya iki dişi ilgilendiren sorunlar ise, genellikle 3-4 ay, diş sayısı daha fazla olduğunda ise yaklaşık 18-24 ay sürebilir.

Üst veya alt çenenin gereğinden fazla önde/arkada olması, ön bölgede oluşan açıklık gibi çene kemiklerini
ilgilendiren ortopedik sorunlar ise çocuklarda çeşitli başlıkların ve yüz maskelerinin kullanılması ile düzeltilir. Bu tedaviler birkaç yıl sürer.