Kurslar ve Makaleler

Doç. Dr. Korkmaz Sayınsu; 2009 yılında kurulan AKORD Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucu ortağıdır ve AKORD bünyesinde çeşitli kurslar düzenlemektedir. AKORD Eğitim’deki ortağıyla beraber Ekim 2009’da Santa Barbara’da ortognatik cerrahi alanında dünya liderlerinden biri olan maksillo-fasiyal cerrah G. William Arnett DDS, FACD tarafından düzenlenen “Annual Orthodontics and Orthognathic Course”adlı kursa katılmış ve G. William Arnett’I Türkiye’ye gelmeyi ikna ederek Türkiye’de Arnett Metodu ile ortognatik cerrahi kursu vermesini sağlamıştır.

KONUŞMACI OLARAK DÜZENLENEN KURSLAR:

Ortodonti uzmanlarına yönelik “Ortognatik cerrahide ARNETT METODU ile hazırlık” (Pratik kurs)

Konuşmacılar: Doç.Dr. Korkmaz Sayınsu ve Doç.Dr. Toros Alcan

06.12.2010, İstanbul, Sofa Hotel

26.09.2011, İstanbul, Sofa Hotel

25.04.2011, Diyarbakır, Dedeman Hotel

28.02.2011, İstanbul, Sofa Hotel

08.03.2012, İstanbul, Sofa Hotel

Ortodonti teknisyenlerine yönelik “ARNETT Metodu kullanarak alçı modeler üzerinde ortognatik cerrahi hazırlığı”

Konuşmacılar: Doç.Dr. Korkmaz Sayınsu ve Doç.Dr. Toros Alcan

17.04.2011, İstanbul

Ortodonti uzmanlarına ve teknisyenlerine yönelik “Vakumlama ve derin çekme tekniği” (Pratik kurs)

8 Nisan 2013, İstanbul, Barbaros Point Hotel

21 Haziran 2013, İzmir, Mövenpick Hotel

Ortodonti uzmanlarına yönelik olgu sunumları, moderator

Moderatörler: Doç.Dr. Korkmaz Sayınsu ve Doç.Dr. Toros Alcan

12.10.2011, İstanbul, Sofa Hotel

30.05.2011, İstanbul, Sofa Hotel

21.02.2011, İstanbul, Büyük Kulüp

Kendinden bağlanan braket sistemleri (Self Ligating bracket system)

Konuşmacı: Doç.Dr. Korkmaz Sayınsu

10.04.2009, İstanbul, Ramada Hotel

05.11.2009, Ankara, Sheraton Hotel

09.11.2009, İzmir, Hilton Hotel

26.11.2010, İstanbul, Ramada Hotel

22.12.2011 İstanbul, Büyük Kulüp

10.04.2013, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

09.04.2014, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

AKORD ŞİRKETİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KURSLAR:

Ortognatik cerrahide tanı, planlama, hazırlık ve cerrahi uygulamalar

Konuşmacı: G. William Arnett DDS, FACD

24-25 Mayıs 2010, İstanbul, Point Hotel Barbaros

Putting it all together

Konuşmacılar: Dr. Inaki Gamborena ve Dr. Domingo Martin

9-10 Mart 2012, İstanbul, Sofa Hotel

3D Ortodonti (Sorular ve cevaplar)

Konuşmacı: Doç.Dr. İlhan Metin Dağsuyu

12 Mayıs 2012, Eskişehir, Dedepark Hotel

Ortho, perio and restorative interdisciplinary treatment: Looking for details

Konuşmacı: Dr. Marco Rosa, MD, DDS, D. Orthod.

7-8 Kasım 2012, İstanbul, Point Otel Barbaros

ARNETT orthognatic surgery modalities ( with video presentations)

Konuşmacı: G. William Arnett DDS, FACD

22-23 Eylül 2013, İstanbul, Point Hotel Barbaros

Makaleler:

Orthodontic Treatment Protocol of Ehlers-Danlos Syndrome Type VI

Orthodontic Bonding to Acid- or Laser-Etched Prebleached Enamel 

Noncompliance Unilateral Maxillary Molar Distalization- A Tree dimensional Tooth Movement Analysis 

New Protective Polish Effects on Shear Bond Strength of Brackets

Modifiye Yüz Maskesinin İskeletsel ve Dişsel Etkilerinin Sefalometrik Olarak Değerlendirilmesi

Light Curing the Primer—Beneficial When Working in Problem Areas

Kuvvet Miktarı ve Optimum Diş Hareketi İlişkisi

Conscious Hypnosis as a Method for Patient Motivation in Cervical Headgear Wear – A Pilot Study

Çekimli ve Çekimsiz Ortodontik Tedaviler Sonrasında Gülümseme Estetiğinin Değerlendirilmesi

Çekimli ve Çekimsiz Ortodontik Tedaviler Sonrasında Gülümseme

Effect of Blood and Saliva Contamination on Bond Strength of Brackets Bonded With a Protective Liquid Polish and A Light-Cured Adhesive

Effect of Blood and Saliva Contamination on Shear Bond Strength of Brackets Bonded With 4 Adhesives

Hastanın Psikolojik Durumunun ya da Kişilik Özelliklerinin Ortodontik Tedavi Başarısı Üzerindeki Etkisi

Jasper Jumper Apareyinin Kesici Eğimleri ve Yumuşak Dokular Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

An Evaluation of the Errors in Cephalometric Measurements on Scanned Cephalometric Images and Conventional Tracings 

A New Approach in Moaxillary Molar Distalization – Intraoral Bodily Molar Distalizer

A Comparative Study of Dental Arch Widths: Extraction and Non – Extraction Treatment

A Comparative Study of Cephalometric and Arch Width Characteristics of Class II Division 1 and Division 2 Malocclusions

Vertical Growth Changes After Adenoidectomy

Veritakl Gelişimi Artmış Örtülü ya da Ön Açık Kapanış İzlenen Bireylerin Kraniyofasiyal Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ortodontik Anomaliler ve Konuşma Bozukluğu İlişkisi

Pre – Surgical Naso-Alveolar Moulding in Children With Cleft Lip and Palate

Sagittal Airway Dimensions Following Maxillary Protraction: A Pilot Study

Sınıf II Bölüm 1 Malokluzyonun Üst Orta Keser Çekimli Tedavisi

Skeletal, Dental and Soft – Tissue Changes Induced by the Jasper Jumper Appliance in Late Adolescence

The Role of Cervical Headgear and Lower Utility Arch in The Control of The Vertical Dimension

Unilateral Molar Distalization With A Modified Slider