KENDİNDEN BAĞLANAN BRAKETLER

KENDİNDEN BAĞLANAN BRAKETLER (SELF LIGATING BRAKETLER)

 

Ortodontik tellerin braket oluğuna bağlanma işlemine ligatürleme denir. Sabit ortodontik tedavinin ana unsurlarından olan braketler ve teller birbirlerine 3 şekilde bağlanırlar.

 

1-İnce paslanmaz ligatür telleri:

ince paslanmaz ligatür telleri

 

2-Elastik ligatürler:

Elastik Ligatürler

 

3-Kendinden bağlanan braketler:

kendinden bağlanan braketler ortodontik tedavi diş teli

 

Sabit ortodontik tedavi sırasında braketlerin içinden geçen tel, dişlerin hareketini sağlar ve/veya hareket eden dişlere rehberlik yapar. Bu tellerin işlevlerini yerine getirebilmesi için braketlerin oluklarına tam olarak yerleşmesi gerekmektedir.

Geleneksel braket sistemlerinde teli braket oluğuna bağlama işlemi tel ligatürler veya elatik ligatürler kullanılarak yapılır. Kendinden bağlanan braketlerde ise, diğer braketlerden farklı olarak özel kapak mekanizması mevcuttur.

Geleneksel braketlerin en büyük dezavantajı, telin braket oluğuna yerleştirilmesi esnasında kullanılan elastik veya tel ligatürlerin tel üzerine uyguladığı fazladan basınç nedeniyle sistem üzerinde oluşturduğu ekstra sürtünme direncidir. Fazladan oluşan bu sürtünme direncini aşmak ve diş hareketini başlatabilmek için dişe daha yüksek kuvvet uygulamak gerekir. Kuvvet miktarının artması, ortodontik tedavide görülen yan etkilerin artmasına, ilk diş hareketinin gecikmesine ve dişlerde oluşabilecek rahatsızlık düzeyinin yükselmesine neden olur.

Oysaki, kendinden bağlanan braket sistemlerinde, braketin kapağı kapatılarak braket oluğu içine hapsedilen tel braket oluğu içinde daha serbest durur. Bu sayede, ligatürleme işlemi sistem üzerinde ekstra bir sürtünme direnci oluşturmamış olur. Böylelikle, diş hareketini başlatmak için daha düşük miktarda kuvvet uygulanabilir ve geleneksel braketlerde görülen dezavantajlar ortadan kalkar. Aynı zamanda, kendinden bağlanan braketlerde, teli braket oluğuna bağlamak için ekstra bir materyale ihtiyaç olmadığından, ağız içinde daha az materyal bulunur. Dolayısıyla, kendinden bağlanan braket sistemleri hasta için daha konforludur.

Tüm bunlara ilaveten, kendinden bağlanan braket sistemlerinde, geleneksel braket sistemlerine göre, telin braket oluklarına bağlanması yani ligatürleme işi daha az zaman alır. Bu sayede, hastanın diş hekimi koltuğunda geçirdiği süre kısalır.